Sjötorps Säteri

På de vackra markerna kring Sjötorps Säteri i Larv odlas spannmål och potatis. All odling är KRAV-certifierad och verksamheten drivs av Mikael Jämtenius. På säteriets marker finns även dovhjort, kronhjort och nötdjur för att genom bete upprätthålla värdefulla kulturmarker. I REKO-ringen saluförs KRAV-märkt potatis av olika sort samt hjortkött och nötkött som endast ätit gräs.

Lämna en kommentar